SICAK SATI? üRüNLER?

ESUN A??r Sanayi A.?.

1999 y?l?nda kurulan firmam?z, yol bak?m makinesi, yol bak?m malzemesi ve yol süpürücüsü tasar?m? ve üretiminde uzmanla?m?? lider bir üreticidir. 18 y?ldan fazla ?al??kan olan ESUN, kapsaml? ve eksiksiz bir seri yap??t?rma makinesi, k?z?l?tesi asfalt ?s?t?c?, asfalt s?cak kutu, asfalt geri d?nü?üm cihaz?, ?ukur a?ma makinesi, asfalt distribüt?rü, bitüm püskürtücü, senkron yonga kapat?c?, mobil asfalt kar??t?r?c?, de?i?ken mesaj i?aretleri geli?tirmi?tir. kau?uklu asfalt ?atlak s?zd?rmazl?k maddesi, ?atlak s?zd?rmazl?k band?, so?uk asfalt kar???m?, k?prü genle?me derzi, coloredanti k?zakl? kald?r?m ve vakumlu sokak süpürgesi.

SON HABERLER

Bilgilerinizi kontrol edin
羞羞午夜福利免费视频